dr.satish best web design developer for mac

हेब्बाळ कII नूल ग्रामपंचायत :

मौजे हेब्बाळ कII नूल हे गडहिंग्लज तालुक्यातील एक छोटंसं गाव. गावात ग्रामपंचायत प्रथम 1952 साली अस्तित्वात आली. ग्रामपंचायत गावात झाल्यानंतर गावात खूप बदल दिसून आले. गावात ग्रामपंचायतीच्या तसेच गावातील लोकांच्या मदतीने गावात स्वच्छता मोहीम राबवली गेली. तसेच गाव तंटामुक्त करण्यासाठी प्रयत्न चालु आहेत. गावात अंतर्गत गटारींचे बांधकाम चांगल्या पध्द्तीने केले आहे. गावात रात्रीचा अंधार कमी करण्यासाठी स्ट्रेट लाईट बसविलेले आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत सुरळीत पाणीपुरवठा, ग्रामस्वच्छता, वृक्षलागवड इ. कार्ये चालू आहेत.

ग्रामपंचायत कार्यप्रणाली :

हेब्बाळ कII नूल ग्रामपंचायत ही 1952 सालापासून  कार्यरत असून सदस्य संख्या दहा आहे. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहिला जातो. आमच्या गावातील कुटुंबांची संख्या 666 असून गावाची लोकसंख्या 4336 इतकी असून ती 4 वॅार्ड मध्ये विभागली गेली आहे.

सरपंच
श्री. नागाप्पा आई गौरव्वा शिंगे

गावाला रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण इ. पायाभूत सुविधा देऊन गावाचा विकास करण्यासाठी मी प्रयत्न करते.

उपसरपंच
श्री. शिवानंद विरपाक्ष गणाचार्य

गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन आपल्या गावाचा विकास करण्यासाठी माझा प्रयत्न असतो.

ग्रामसेवक
श्री.पांडुरंग कुंभार

गावामध्ये सुव्यवस्था राखणे, विविध सरकारी योजनांबद्दल माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न असतो.

आपली समस्या,विचार व विकास मांडा.

आम्ही 'ज्ञानग्रुप' आपली समस्या किंवा विचार थेट जिल्हा परिषद कोल्हापूर पर्यंत पोचवु...!

Gadhinglaj City- Kolhapur Maharashtra

ADDRESS
Hebbal Kasaba Nool Grampanchayat
A/p - Hebbal Kasaba Nool Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416501

CONTACTS
Phone :9420353028

Office : 02327 – 268571